demencia

Tabac i demencia

Al 2010 hi havia aproximadament 36 milions de persones diagnosticades de demència i cada any es diagnostiquen uns 7,7 milions nous casos. Això està relacionat directament amb l’envelliment progressiu de la població i l’augment d’esperança de vida

Però entre les més de 40 malalties diferents que de forma directa o indirecta provoca el tabac, hi ha la demència. Deixar de fumar com més aviat millor és de les poques opcions que tenim per reduir el seu risc per què és una malaltia per a la qual actualment no hi ha tractament.

Per evitar altres factors de risc que poden ajudar a desenvolupar demència com la HTA, l’obesitat o la diabetis mellitus, el tabac també és un problema perquè n’afavoreix l’aparició i posteriorment en dificulta el bon control o, encara que no hi influeixi, moltes vegades va de la mà com en el cas del sedentarisme. Finalment, hi ha altres factors de risc el tabac no hi influeix, com tenir uns nivells baixos d’activitat cognitiva o un nivell baix d’educació.

Relació entre tabac i demència

 

Fumar a l’adolescència ja influeix en com el cervell s’acaba desenvolupant, provocant dificultats en l’aprenentatge, una reducció de la capacitat per resoldre problemes i prendre decisions ja que l’escorça orbitofrontal s’acaba desenvolupant menys, i és just on es fan totes aquestes funcions.

Està demostrat científicament que fumar augmenta el risc de patir demència i/o Alzheimer, augmentant les possibilitats el doble. Aquesta relació és dosi-resposta, és a dir, com més consum, més risc de patir-lo.

Però potser en algun moment deu haver llegit algun article que deia tot el contrari, que fumar protegia de l’Alzheimer. Pel que fa a això, es va fer un repàs dels estudis que s’havien realitzat i es va observar que la majoria dels que en parlaven, els seus investigadors tenien relació amb la indústria del tabac i en altres s’havien realitzat d’una manera que podria acabar donant errors, com que, per exemple, en analitzar gent diagnosticada de demència en una determinada edat, hi ha més no fumadors perquè els fumadors amb demència solen morir abans. Fent creure, si no es contempla això, que la gent que fuma desenvolupa demència amb menys freqüència quan és el contrari.

Com pot ajudar el tabac a desenvolupar demència?

Tot i que la relació de fumar i demència està demostrat, saber el mecanisme amb què això es produeix encara és una hipòtesi. Amb el que més es relaciona és amb:

  • Augment dels factors de risc cardiovascular: és a dir, fumar augmenta el risc de patir malalties cerebrovasculars, ictus i cardiopaties coronàries i aquestes poden acabar provocant algun tipus de demència.
  • Augment de l’homocisteïna plasmàtica total: Aquest increment ja és un factor independent d’ictus, deteriorament cognitiu, alzheimer i altres demències
  • Acceleració de l’aterosclerosi: L’aterosclerosi és un fenomen normal en l’envelliment, però fumar incrementa el desenvolupament provocant un estrenyiment dels vasos sanguinis del cor i del cervell dificultant l’intercanvi gasós i la nutrició de les cèl·lules
  • Estrès oxidatiu: La resposta inflamatòria que provoquen les substàncies tòxiques del tabac condueix a una mort neuronal i això darrer pot estar relacionat amb l’alzheimer

Per tot això, si voleu més ajuda per deixar de fumar la podeu trobar aquí

Bibliografia:

Resúmenes informativos de la OMS sobre el tabaco: tabaco y demencia

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to Top